If you need translation services please contact 503-825-5480

إذا كنتم بحاجة إلى خدمات الترجمة للغة العربية ، فالرجاء ترك بريد صوتي على الرقم 6486-825-503 وسنعاود الاتصال بك لاحقاً.

如果您需要中文翻译服务,请留言到503-825-6484,我们将回复您的电话。

Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin sa wikang Filipino, magiwan lang po kayo ng mensahe sa 503-825-6483 at sasagutin namin ang inyong tawag.

만약에 한국어 통역 서비스가 필요하시다면, 503-825-6482로 전화하셔서 메세지를 남겨 주시면 저희가 전화를 드리겠습니다.

اگرشما به مترجم زبان فارسی احتیاج دارید، لطفا با شماره تلفن ۶۴۸۵-۸۲۵-۵۰۳ با ما تماس بگیرید، یک پیام بگذارید و ما با شما تماس خواهیم گرفت.

Если вам нужны услуги по переводу на русский язык, оставьте голосовое сообщение по номеру телефона 503-825-6487, и мы вам перезвоним.

Si usted necesita servicios de interpretación en Español, por favor deje un mensaje de voz al 503-825-5480 y le regresaremos la llamada.

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch cho người Việt, xin vui lòng để lại thư thoại tại số 503-825-6481 và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.